Közadat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a közfeladatot ellátó szerveknek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük és ezzel egyidejűleg a közzétett információkról leíró adatokat kell továbbítaniuk az egységes elektronikus közadatkereső rendszer felé. E rendszer - melyhez 2009-ben a HungaroControl Zrt. is csatlakozott -  üzemeltetése az ún.Közadat Program keretei között történik. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének részletes szabályait a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖZADATKERESŐ